Obsah

Výběrová řízení zadávaná obcí Krásné

Tento prostor slouží pro dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zadávání vařejných zakázek obce Krásné. Níže je možno dohledat veškeré informace týkající se probíhajících i ukončených výběrových řízení.


 

21.02.2017

Sběrné místo odpadu - SO01 Zpevněná plocha

UKONČENO - Projekt předpokládá vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby o ploše 245m2 včetně podkladních vrstev kamniva na místě nevyužité plochy poblíž centra obce za účelem vybudování sběrného místa komunálního odpadu obce Krásné. Zpevněná plocha bude po obvodu lemována betonovým obrubníkem. Na zpevněné ploše budou umístěny nádoby a kontejnery na všechny složky tříděného odpadu.

Detail

18.01.2017

Infrastruktura pro sport a volný čas obce Krásné - Víceúčelová sportovní plocha

UKONČENO Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu §27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Detail