Obsah

Členové Zastupitelstva Obce Krásné

 

Starostka: Jitka Paclíková 725 305 676 obeckrasne@centrum.cz  
Místostarostka: Zdeňka Coufalová 720 460 164 zdena.coufalova@seznam.cz údržba zeleně, zimní údržba v obci
Členové zastupitelstva: Jiří Klimeš 732 726 033 klimes.j@centrum.cz Údržba KD
Milan Kubík 606 113 160 kubik.st.milan@seznam.cz Předseda kontrolního výboru
Lucie Mrkosová 775 654 067 obeckrasne@centrum.cz správce KD, podatelna, pokladna
Aleš Suchý 739 298 871 sitart.suchy@seznam.cz Předseda finančního výboru
Tatiana Šírková 739 352 911 tsirek@seznam.cz Předsedkyně kulturního výboru, knihovnice

 

Termíny jednání Zastupitelstva Obce Krásné v roce 2019

LEDEN 16. 1. 2019 18:00 hod   
ÚNOR  13. 2. 2019 18:00 hod   
BŘEZEN  13. 3. 2019 18:00 hod   
DUBEN 17. 4. 2019 18:00 hod   
KVĚTEN 6. 5. 2019 19:00 hod zveřejněno 29. 4. 2019
KVĚTEN  15. 5. 2019 19:00 hod  přesunuto na 6. 5. 2019
ČERVEN  12. 6. 2019 19:00 hod   
ČERVENEC 17. 7. 2019 19:00 hod   
SRPEN  14. 8. 2019 19:00 hod  Zrušeno z důvodu dovolených
ZÁŘÍ  18. 9. 2019 19:00 hod   
ŘÍJEN 16. 10. 2019 18:00 hod   
LISTOPAD 6. 11. 2019

18:00 hod 

 
  27. 11. 2019 18:00 hod  
PROSINEC 18. 12. 2019 18:00 hod  
  20. 12. 2019 18:00 hod  

 

Pozn. Není vyloučena změna termínu jednání v případě potřeby. Informace o místě, době a navrženém programu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce bude vyvěšena na úřední desce v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zák. č 128/2000 Sb., O obcích, tj. minimálně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.