Obsah

Sportovní a volnočasový areál obce Krásné

Typ: ostatní
Sportovní a volnočasový areál obce Krásné 1Informace o připravovaném projektu volnočasového areálu obce Krásné.

Již delší dobu se u nás v obci diskutuje na téma nového hřiště. Celý proces přípravy začal již v lednu minulého roku zahájením jednání s majitelem pozemku okolo KD. Po úspěšném převodu majetkových práv započaly přípravy projektové dokumentace, která spatřila světlo světa letos na jaře. Technické řešení hřiště bylo několikrát diskutováno jak na pracovních schůzkách, tak na jednání zastupitelstva. Po několika úpravách bylo dohodnuto výsledné řešení sportovní a volnočasové plochy okolo KD. Finální technické řešení představuje vytvoření plochy nejenom pro sportovní aktivity – hřiště s umělým sportovním povrchem, ale i rovnou travnatou plochu pro ostatní volnočasové, ale i společenské, aktivity. Posledních několik let nám v podstatě ukázalo, k čemu vlastně prostor využít – počínaje fotbálkem, volejbalem, přes hasičské soutěže, až po svatby, rodinné oslavy nebo pouť.

V současné době probíhá jednak proces stavebního řízení a jednak probíhá přípravná fáze výběrového řízení. Hřiště by mělo být uvedeno do provozu předběžně v květnu až červnu roku 2017. Travnatá okolní plocha bude ale ještě čekat na novou trávu, tzn. že se bude dát využít někdy v druhé polovině roku 2017. Realizace stavby s sebou nese výrazné omezení provozu kolem KD, ale bude znamenat velmi zásadní  přínos pro naši obec.

Nové hřiště velikosti 24x12 metrů bude osazeno souběžně se silnicí v  prostoru za KD, v místech, kde jsou v současnosti boudy na dřevo. Bude odbagrována část svahu, přibližně do stejné vzdálenosti jako u KD. Přebytkem zeminy bude vyrovnán terén okolo. Součástí projektu bude také oplocení areálu od silnice, aby nedošlo k nějakému „maléru“. Hřiště bude po celém obvodu oploceno demontovatelnou síti se sloupy a bude ve stejné niveletě jako okolní terén, takže v případě potřeby bude možno získat kompletní rovnou plochu.

Máte-li někdo zájem do projektu nahlédnout, nebo máte-li nějakou připomínku či návrh, neváhejte a přijďte na úřad si projekt prohlédnout nebo se jen tak zeptat na podrobnosti. Ještě stále je možnost doladit detaily.


Přílohy

Vytvořeno: 1. 12. 2016
Poslední aktualizace: 22. 8. 2017 23:25
Autor: Jitka Paclíková