Obsah

Obecní Knihovna Krásné

... aby každý občan měl skutečně reálně otevřený přístup k informacím: novým znalostem, novým myšlenkám...

Smyslem malé lokální knihovny není nahromadit závratné množství knih. Cílem je vytvořit funkční veřejný nekomerční prostor, který mohou využívat občané různého věku a usilovat o vlastní zdokonalení. Pro seniory znamená podobná knihovna možnost setkat se s lidmi různého věku, získat přístup ke knihám či internetu, který mnohý senior doma nemá – či nemá v potřebné kvalitě, případně aktuálnosti. Existence lokálních knihoven je extrémně významná pro děti. Je nutné, aby děti získaly návyk pravidelně číst – různé texty, nejen zábavné a získaly schopnost nad čteným textem přemýšlet, analyzovat jej…

 

Přijďte si vybrat tu svou knížku i Vy…

 

knihovna

… do naší obnovené krásenské knihovny.

Otevírací doba

      červemec

5.7. pátek,  státní svátek , knihovna uzavřena

8.7. pondělí                         vždy  15,30 - 16,30

15.7. pondělí

22.7. pondělí

29.7. pondělí

 

      srpen

prázdniny - knihovna uzavřena

 

 Začínáme 2. 9.   v 15,30.

 

 

Knihovnice: Taťána Šírková
e-mail: tsirek@seznam.cz
Telefon na knihovnici : 739 352 911 Taťána Šírková

 

 

Adresa knihovny:
Obecní knihovna Krásné,
Krásné 68, 592 03 Sněžné

Zřizovatel:
Obec Krásné
Krásné 68, 592 03 Sněžné

 

 

 

Krásné Noviny

Krásné Noviny - měsíčník, vydává Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 Sněžné jako svou partizánskou činnost bez registrace u Ministerstva Kultury.

Adresa redakce: Obecní Knihovna Krásné, Krásné 68.
E-mail: tsirek@seznam.cz
web: www.knihovna-krasne.webnode.cz
Šéfredaktor: Hana Tobiášová
Fotografové: Maruška Suchá, Anička Coufalová.
Grafická úprava, tisk: Obecní úřad Krásné,
distribuce: Hana Tobiášová. NEPRODEJNÉ.

Tištěnou formu Krásných Novin hledejte vždy poslední týden v měsící ve svých poštovních schránkách. Digitální verzi je možno shlédnout na http://knihovna-krasne.webnode.cz/ (pouze do října 2017). Další čísla zde.