Obsah

Členové Zastupitelstva Obce Krásné

 

Starosta: Jan Matoušek 775 760 072 obeckrasne@centrum.cz
Místostarostka: Jitka Paclíková 725 305 676 Paclikova.Jitka.Krasne@seznam.cz
Členové zastupitelstva: Zdeňka Coufalová 720 460 164 zdena.coufalova@seznam.cz
Martin Jelínek 603 102 850 m.jelinek@email.cz
Jiří Klimeš 732 726 033 klimes.j@centrum.cz
Aleš Suchý 739 298 871 sitart.suchy@seznam.cz
Pavel Fajmon 732 984 208 pavel.fajmon@centrum.cz

 

Termíny jednání Zastupitelstva Obce Krásné v roce 2017

 

LEDEN 25. 01. 2017 16:00h
ÚNOR 15. 02. 2017 18:00h
BŘEZEN 15. 03. 2017 18:00h
DUBEN 19. 04. 2017  18:00h
KVĚTEN 17. 05. 2017 19:00h
ČERVEN 21. 06. 2017  19:00h
ČERVENEC 19. 07. 2017 19:00h
SRPEN 16. 08. 2017  19:00h
ZÁŘÍ 20. 09. 2017  19:00h
ŘÍJEN 18. 10. 2017 18:00h
LISTOPAD 1. 11. 2017 18:00h
22. 11. 2017 18:00h
PROSINEC 13. 12. 2017 18:00h

  !!! KONÁ SE NA PŘÍSÁLÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Není vyloučena změna termínu jednání v případě potřeby. Informace o místě, době a navrženém programu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce bude vyvěšena na úřední desce v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zák. č 128/2000 Sb., O obcích, tj. minimálně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.