Obsah

Členové Zastupitelstva Obce Krásné

 

Starosta: Jan Matoušek 775 760 072 obeckrasne@centrum.cz
Místostarostka: Jitka Paclíková 725 305 676 Paclikova.Jitka.Krasne@seznam.cz
Členové zastupitelstva: Zdeňka Coufalová 720 460 164 zdena.coufalova@seznam.cz
Martin Jelínek 603 102 850 m.jelinek@email.cz
Jiří Klimeš 732 726 033 klimes.j@centrum.cz
Aleš Suchý 739 298 871 sitart.suchy@seznam.cz
Pavel Fajmon 732 984 208 pavel.fajmon@centrum.cz

 

Termíny jednání Zastupitelstva Obce Krásné v roce 2018

LEDEN 17. 1. 2018 18:00 hod 
ÚNOR  14. 2. 2018 18:00 hod 
BŘEZEN  14. 3. 2018 18:00 hod 
DUBEN 18. 4. 2018 18:00 hod 
KVĚTEN  16. 5. 2018 19:00 hod 
ČERVEN  13. 6. 2018 19:00 hod 
ČERVENEC 18. 7. 2018 19:00 hod 
SRPEN  15. 8. 2018 19:00 hod 
ZÁŘÍ  19. 9. 2018 19:00 hod 
ŘÍJEN 17. 10. 2018 18:00 hod 
Večeře i s novým zastupitelstvem 26. 10. 2018 18:00 hod 

 

Pozn. Není vyloučena změna termínu jednání v případě potřeby. Informace o místě, době a navrženém programu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce bude vyvěšena na úřední desce v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zák. č 128/2000 Sb., O obcích, tj. minimálně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.