Obsah

Infrastruktura pro sport a volný čas obce Krásné - Víceúčelová sportovní plocha

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu
koordinacniUKONČENO
Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu §27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Vymezení předmětu veřejné zakázky (název a popis)

Veřejná zakázka: „Infrastruktura pro sport a volný čas obce Krásné – VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ PLOCHA“

Předmětem veřejné zakázky je stavba víceúčelové sportovní plochy o rozměrech 24mx12m na parcele 717/14 v k.ú. Krásné nad Svratkou. Projekt předpokládá odtěžení stávající zeminy (cca 950m3) a následné srovnání terénu na úroveň HTÚ, následné provedení podkladních vrstev drceného kameniva, provedení základových konstrukcí pro sloupy oplocení a osazení betonových obrubníků. Součástí dodávky je také konstrukce opěrné zídky z monolitického betonu. Dále bude provedena montáž sportovního povrchu z umělé trávy, montáž oplocení (sportovních sítí z PE). Dále budou provedeny terénní úpravy v okolí stavby – rozprostření ornice, osetí travou. Přesný rozsah dodávky viz. položkový rozpočet.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 281 972,- Kč vč. DPH


Přílohy

Vytvořeno: 2. 1. 2017
Poslední aktualizace: 21. 2. 2017 16:23
Autor: Jitka Paclíková