Obsah

Zpět

Zápis z 31. jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Krásné schvaluje následující program zasedání:

1)Schválení programu

2)Schválení žádostí o dotaci z rozpočtu obce Krásné

3)Projednání dodatku ke smlouvě Zdar

4)Projednání výsledků výběrového řízení – hřiště

5)Projednání záměru č. OUKR025-1/2017 – Fajmonová

6)Studie nového bydlení v obci Krásné

7)Investiční strategie obce pro rok 2017/2018

8)Projednání návrhu obce na náhradu újmy – Ondrovi

9)Dodatek ke smlouvě s TS Služby nmnm.

10)Důsledky novely vyhlášky MF

11)Diskuze (vč. dotazů členů ZO na starostu a dotazů občanů na členy ZO)

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 3. 4. 2017

Datum sejmutí: 3. 5. 2017

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět