Obsah

Zpět

Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE)

Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE) Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a dále v souladu se zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a jeho prováděcím právním předpisem vyhl. MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, upozorňuje vlastníky lesa na jejich povinnost předat orgánu státní správy lesů souhrnné údaje lesní hospodářské evidence za rok 2016, a to do 31. března 2017.

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 16. 3. 2017

Datum sejmutí: 1. 4. 2017

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět