Obsah

Zpět

Obhlídka domů

 

Vážení a milí spoluobčané,

 

V rámci přípravy projektové dokumentace výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci, proběhne ve středu 16. 5. 2018 v době od 15:00 – 18:00 obhlídka domů za účasti projektanta.

Účelem je zmapovat stávající vyústění odpadních vod z jednotlivých domů z důvodu navržení optimálních tras jednotlivých domovních přípojek.

 Bylo by dobré, kdybyste byli doma a mohli nám podat podrobnou informaci o stávajícím vyústění, popřípadě sdělit vaše připomínky či požadavky. V případě, že nebudete přítomni, nebo k Vám nestihneme dojít, určitě proběhne další kolo cca do týdne, popřípadě po domluvě se starostou obce.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem

Jan Matoušek - Starosta

Vyvěšeno: 14. 5. 2018

Datum sejmutí: 17. 5. 2018

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět