Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUKr225/2018

Informace o konání 46. ZO

 

Věc: Informace o konání 46. zasedání Zastupitelstva obce Krásné

 

Obecní úřad Krásné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 46. zasedání Zastupitelstva obce Krásné, svolaného starostou obce Janem Matouškem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Kancelář Obecního Úřadu, Krásné 68

Doba konání:

                                   

18. 4. 2018, od 18:00

Navržený program:

  1. Schválení programu
  2. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
  3. Projednání návrhu SDH Krásné na prodej vozidla Tatra T805.
  4. Projednání záměru obce č. OUKr 206/2018
  5. Projednání volby ohřívače vzduchu v KD
  6. Diskuze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Jan Matoušek – starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 4. 2018

 

Sejmuto z úřední desky dne: 18. 4. 2018

 

Zde ke stažení.

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Datum sejmutí: 27. 4. 2018

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět