Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUKr 084/2018

Informace o konání 44. zasedání ZO

Obecní úřad Krásné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 44. zasedání Zastupitelstva obce Krásné, svolaného starostou obce Janem Matouškem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
 
Místo konání:   Kancelář Obecního Úřadu, Krásné 68
Doba konání:   14. 023. 2018, od 18:00
Navržený program:  1. Schválení programu
                                 2. Projednání majetkových poměrů hřbitova.
                                 3. KD – vytápění + etapa 2018
                                 4. Diskuze
 
Celý text zde.

Vyvěšeno: 6. 2. 2018

Datum sejmutí: 15. 2. 2018

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět