Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUKR 024/2018

Informace o konání 43. zasedání Zastupitelstva Obce

Informace o konání zasedaní Zastupitelstva obce Krásné

 

Obecní úřad Krásné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 43 zasedání Zastupitelstva obce Krásné, svolaného starostou obce Janem Matouškem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

Kancelář Obecního Úřadu, Krásné 68

Doba konání:   

17. 1. 2018, od 18:00

Navržený program:

  1. Schválení programu
  2. Projednání dodatku č. 15 k SOD – svoz KO
  3. Projednání SOD – rámcová servisní smlouva s PL
  4. Diskuze

 

 

zde ke stažení

 

S pozdravem

 

Jan Matoušek – starosta obce

Vyvěšeno: 10. 1. 2018

Datum sejmutí: 18. 1. 2018

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět