Obsah

Zpět

Informace o konání 32. zasedání ZO

Obecní úřad Krásné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 32. zasedání Zastupitelstva obce Krásné, svolaného starostou obce Janem Matouškem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

Kancelář Obecního Úřadu, Krásné 68

Doba konání:   

22. 3. 2017, od 18:00

Navržený program:

1)     Schválení programu

2)     Sběrné místo – informace o postupu výstavby

3)     Projednání záměru č. OUKR121-4/2016

4)     Revokace (zrušení) usnesení č. 30.4

5)     Projednání náhrady – p. Coufal

6)     Projednání smlouvy o dílo s Sport Cité+ s.r.o. (hřiště)

7)     Údržba veřejné zeleně

8)     Stavební úpravy v kompostárně

9)     Projednání příkazní smlouvy – ing. Šolc (TDI hřiště)

10)  Příprava PD kanalizace – informace

11)  Diskuze

zde ke stažení

 

Vyvěšeno: 15. 3. 2017

Datum sejmutí: 23. 3. 2017

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět