Obsah

Obecní Knihovna Krásné

... aby každý občan měl skutečně reálně otevřený přístup k informacím: novým znalostem, novým myšlenkám...

Smyslem malé lokální knihovny není nahromadit závratné množství knih. Cílem je vytvořit funkční veřejný nekomerční prostor, který mohou využívat občané různého věku a usilovat o vlastní zdokonalení. Pro seniory znamená podobná knihovna možnost setkat se s lidmi různého věku, získat přístup ke knihám či internetu, který mnohý senior doma nemá – či nemá v potřebné kvalitě, případně aktuálnosti. Existence lokálních knihoven je extrémně významná pro děti. Je nutné, aby děti získaly návyk pravidelně číst – různé texty, nejen zábavné a získaly schopnost nad čteným textem přemýšlet, analyzovat jej…

 

Přijďte si vybrat tu svou knížku i Vy…

 

knihovna

… do naší obnovené krásenské knihovny.

každé úterý od 8:00 do 10:00 hod
každý pátek od 15:00 do 18:00 hod

Knihovnice: Olga Marshová
e-mail: knihovnaolga@seznam.cz
Telefon na knihovnici : 603 944 396 (Olga Marshová)

 

Adresa knihovny:
Obecní knihovna Krásné,
Krásné 68, 592 03 Sněžné

Zřizovatel:
Obec Krásné
Krásné 68, 592 03 Sněžné

 

Výroční zpráva Obecní Knihovny Krásné za rok 2016. zde ke stažení

 

Krásné Noviny

Krásné Noviny - měsíčník, vydává Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 Sněžné jako svou partizánskou činnost bez registrace u Ministerstva Kultury.

Adresa redakce: Obecní Knihovna Krásné, Krásné 68.
E-mail: knihovnaolga@seznam.cz
web: www.knihovna-krasne.webnode.cz
Šéfredaktor: Olga Marshová, Hana Tobiášová
Asistent šéfredaktora: Jan Matoušek.
Fotografové: Maruška Suchá, Anička Coufalová.
Grafická úprava, tisk: Obecní úřad Krásné,
distribuce: Olga Marshová. NEPRODEJNÉ.

Tištěnou formu Krásných Novin hledejte vždy poslední týden v měsící ve svých poštovních schránkách. Digitální verzi je možno shlédnout na http://knihovna-krasne.webnode.cz/ (pouze do října 2017). Další čísla zde.